Szkolenia liderów
Logo - góry, na dole pasek z flag polskiej i ukraińskiej, podpis “Góry Liderów”.
KIK w Warszawie ma duże doświadczenie we wspieraniu młodych ludzi i wychowywaniu ich w duchu dialogu i odpowiedzialności. Jednym z ważniejszych działań przez nas podejmowanych jest organizacja grup młodzieżowych i dziecięcych, mających na celu budowanie relacji, przygotowanie do działalności na rzecz innych, uczenie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzebujących.
Zależy nam na budowaniu silnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi z Ukrainy i Polski, którzy w przyszłości mogliby wspólnie poprowadzić różnorodnie działania zmierzające do polepszenia sytuacji uchodźców – zarówno w Polsce jak i wewnętrznych, w Ukrainie, a także podjąć zadania związane z odbudową Ukrainy.
Projekt „Góry Liderów” to szkolenie dla młodych liderów, w tym wychowawców grup dziecięcych i młodzieżowych, także inicjatorów różnorodnych projektów, z Polski i Ukrainy w wieku 18-26 lat. Szkolenie odbywa się raz w roku w polskich górach.
Celem jest integracja, stworzenie przestrzeni do zawiązania relacji i przyjaźni, dostarczenie uczestnikom narzędzi ułatwiających komunikację, narzędzi pomocnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznajemy techniki dialogu motywującego (MI), gry integracyjne i działania team buildingowe. Po szkoleniu uczestnicy prowadzą obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy.
W szkoleniu w 2023 r. wzięło udział 32 uczestników.
Kolejna edycja w maju 2024 r.
Wspomnienia:
Zabawa integracyjna, grupa niesie na noszach jedną osobę przez las. Integration game, the group carries one person on a stretcher through the forest.Zabawa integracyjna, grupa przypina karabinki do liny zaczepionej o drzewo, żeby zjechać na linie w dół po skale.
Finansowanie:

The Boston Foundation i Cogitania

Pomóż nam pomagać

Wykonaj

przelew tradycyjny

Wpłacam

Wpłać darowiznę

na zrzutka.pl

Wpłacam

Wpłać poprzez 

The Boston Foundation

Wpłacam