Dzięki Waszej pomocy

80 miejsc dla uchodźców wewnętrznych

Wyremontowaliśmy 2 budynki w Kołomyi i Drohobyczu w ramach współpracy z organizacją BUR (Budujemy Ukrainę Razem) w których zamieszkało 80 uchodźców wewnętrznych w Ukrainie.
Duża grupa wolontariuszy w strojach budowlanych w remontowanym budynku, obok paczki z cementem.
Jednym z naszych projektów było wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych na terytorium Ukrainy. Otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Pomoc Polska) na pomoc w remoncie  mieszkań dla tych,  którzy na skutek działań wojennych musieli przenieść się na tereny zachodniej Ukrainy i nie mogli wrócić do swoich zniszczonych wojną domów.
W ramach współpracy z organizacją BUR („Budujemo Ukrainu Razom” – Budujemy Ukrainę Razem) oraz młodymi ukraińskimi wolontariuszami zgromadzonymi wokół BUR, pomogliśmy w remoncie dwóch budynków w Kołomyi i Drohobyczu, które zostały przeznaczone na miejsca zamieszkania dla około 80 uchodźców wewnętrznych.
Wspomnienia:
Uśmiechnięta kobieta trzyma tabliczkę z logiem darczyńców przy drzwiach do wyremontowanego wnętrza.Duża ciężarówka, kartony, wolontariusze - rozładunek transportu z meblami.

Pomóż nam pomagać

Wykonaj

przelew tradycyjny

Wpłacam

Wpłać darowiznę

na zrzutka.pl

Wpłacam

Wpłać poprzez 

The Boston Foundation

Wpłacam