• pl
 • en
 • ua
 • de
 • fr
 • POMAGAJMY RAZEM

  Wesprzyj nas w pomocy na rzecz Ukrainy

  Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie od początku wojny w Ukrainie dociera z pomocą do osób szczególnie dotkniętych kryzysem. Mamy doświadczenie i możliwości pomocy, dzięki współpracy podjętej z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi już od 2014r.

  W działaniu łączymy nasze doświadczenie w organizowaniu pomocy humanitarnej i rozwojowej w różnych częściach świata, oraz doświadczenie organizacji społecznej. Naszą mocną stroną jest 5 dekad doświadczenia w formacji młodzieży i prowadzenia grup młodzieżowych.

  Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na wsparciu ukraińskich dzieci i młodzieży. Zależy nam na integracji młodzieży polskiej i ukraińskiej. Od lutego 2022 roku naszą pomocą objęliśmy prawie 3000 dzieci.

  Dzięki Waszej pomocy

  Zrealizowaliśmy
  działania interwencyjne

  Zrealizowaliśmy
  działania długofalowe

  700

  zaangażowani
  wolontariusze

  1000

  darczyńcy
  prywatni

  3,5 mln USD

  zebrane
  fundusze

  Wesprzyj nas

  Wierzymy w to, co robimy

  Wykonaj
  
przelew tradycyjny

  Wpłacam

  Wpłać darowiznę
  
na zrzutka.pl

  Wpłacam

  Wpłać poprzez 

  The Boston Foundation

  Wpłacam

  KIK posiada amerykański certyfikat zgodności US 501(c)(3) i 509(a)(1)

  Zobacz certyfikat

  Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

  Dzięki 1,5% możemy zrobić jeszcze więcej!

  Wpisz w deklarację podatkową: KRS 0000034785
  Cel: pomoc Ukrainie

  Partnerzy i sponsorzy

  Nasz zespół

  Zespół Ukraińskiej Akcji KIK

  Anita Szymborska – Dyrektor UA KIK

  Marta Ślizień – Kierownik finansowy

  Olesia Kolisnyk – Koordynacja projektów

  Monika Łoskot – Koordynacja projektów

  Dorota Cichocka – Koordynacja projektów

  Nasi Wolontariusze – MASTER WOLO

  Wolontariusze pomagający na stałe w działaniach ukraińskich KIK UA

  Joanna Cutts

  Joanna Żółtowska

  Paweł Wołowski

  Olaf Żylicz

  Klub Inteligencji Katolickiej

  Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. zrzeszającym ok. 2000 członków, którego celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego.

  Inicjatywy KIK, poza formacją intelektualną i duchową swoich członków realizowane są w 4 głównych obszarach:

  1. Pomoc humanitarna i rozwojowa oraz inne działania pomocowe (projekty ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy amerykańskiego USAID realizowane w Syrii, Iraku, Ukrainie; pomoc humanitarna przy granicy polsko-białoruskiej);
  2. Edukacja i wychowanie (prowadzenie grup wychowawczych na zasadach podobnych do skautingu dla ponad 700 dzieci i młodzieży);
  3. Inicjatywy społeczne w Polsce (współpraca z mniejszościami w Polsce, prowadzenie pierwszego w Polsce telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele);
  4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej (wsparcie niezależnego szkolnictwa na Białorusi,opieka nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt na Wschodzie Ukrainy).

  Odwiedź oficjalną stronę: 

  Działania KIK na rzecz Ukrainy

  Od 2014 r. KIK w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa ukraińskiego. Podczas tzw. Rewolucji Godności (2014) KIK przekazał protestującym specjalistyczne wyposażenie szpitala polowego, środki ochronne i wsparcie finansowe, a także wsparcie dla rannych przewiezionych do polskich szpitali.

  W ciągu 8 lat KIK cyklicznie organizował obozy terapeutyczne i rekreacyjne dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny na Wschodzie Ukrainy. Skorzystało z nich kilkaset dzieci i młodzieży.

  KIK prowadził też projekty wspierające młodych artystów ukraińskich, organizował warsztaty eksperckie dla edukatorów pracujących z dziećmi z rodzin uchodźczych na Ukrainie.

  Dzięki tym działaniom KIK ma bazę sprawdzonych partnerów na terytorium Ukrainy. Współpracowaliśmy z ukraińskim Ministerstwem Obrony Narodowej, samorządami, dyrekcjami szpitali. Za swoje zaangażowanie członkowie KIK byli wielokrotnie nagradzani przez przedstawicieli władz Ukrainy i Polski.

  Wsparcie po wybuchu wojny

  Dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu działań pomocowych w oparciu o ustalone i potwierdzone potrzeby, korzystając z wiedzy i doświadczeń naszych partnerów w Polsce i za granicą, korzystając ze wsparcia wolontariuszy, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę staramy się pomagać w tych sferach, które w danym momencie uważamy za najważniejsze.

  Na początku była to pomoc w ewakuacji z terenów objętych działaniami wojennymi, pomoc humanitarna i zapewnienie podstawowych potrzeb uchodźców. Obecnie koncentrujemy się na aspektach, które uważamy za szczególnie ważne dla przyszłości Ukrainy: edukacja i objęcie opieką dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom przeżywającym traumę w związku ze stratą rodzica, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie.

  Dziękujemy!