Dzięki Waszej pomocy

500 ton pomocy

Wysłaliśmy na terytorium Ukrainy pomoc humanitarną - ponad 500 ton żywności, środków opatrunkowych i profesjonalnego sprzętu medycznego. Wysyłamy profesjonalny sprzęt i materiały opatrunkowe wykorzystywane przez ukraińskie służby medyczne na terenach objętych działaniami wojennymi i w szpitalach.
Wolontariuszka stoi w hali przeładunkowej przy dużej palecie z paczkami z pomocą, w tle kolejne kartony.
W pierwszych miesiącach wojny wysłaliśmy na terytorium Ukrainy ponad 50 ton żywności i środków higienicznych, które trafiły do Sióstr Dominikanek w Żółkwi oraz do Brzuchowic koło Lwowa. Udało nam się też przetransportować sprzęt medyczny, który trafił do Pierwszego Mobilnego Szpitala Medycznego im. Pirogowa (First Volunteer Mobile Hospital) oraz do Szpitala Majdanu w Kijowie. W Warszawie zorganizowaliśmy cztery punkty zbiórki środków pomocy humanitarnej oraz magazyn, który funkcjonował do połowy września 2022 r.
W lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 r. wysłaliśmy do Ukrainy transporty z artykułami pierwszej potrzeby, które zostały nam przekazane przez Fundację Biedronki. Pomoc była dystrybuowana dzięki współpracy z ukraińskim Caritasem. Dziesięć TIR-ów pełnych żywności i artykułów higienicznych, dotarło do najbardziej potrzebujących w Zaporożu. W każdym z transportów dostarczyliśmy nieco ponad 2000 kartonów z artykułami żywnościowymi, 2000 kartonów z artykułami higienicznymi oraz prawie 900 kartonów z artykułami dla dzieci.
Wspomnienia:
Dwóch wolontariuszy wynosi dużą paczkę z samochodu.Samochody dostawcze, załadunek paczek pomocowych, na pierwszym planie transport paczek na palecie.

Pomóż nam pomagać

Wykonaj

przelew tradycyjny

Wpłacam

Wpłać darowiznę

na zrzutka.pl

Wpłacam

Wpłać poprzez 

The Boston Foundation

Wpłacam